Zgłoszenia / The entry process

18 kwietnia otwarta została lista zgłoszeń na 19. Wyścig Górski Prządki, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022 r. Zawodnicy już teraz mogą zadeklarować chęć udziału w inauguracyjnym wyścigu sezonu GSMP w Krośnie i Korczynie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 maja do g. 24:00, natomiast I tura zgłoszeń zakończy się dwa dni wcześniej, 9 maja.

Zgłoszenia należy wysłać przy pomocy elektronicznego formularza on-line dostępnego na stronie www.wyscigprzadki.pl. (Zawodnicy z licencją wydaną przez PZM zgodnie z art. 13. Regulaminu GSMP). Impreza rozpocznie się już 20 maja na krośnieńskim rynku, gdzie odbędzie się Odbiór Administracyjny. W sobotę i niedzielę natomiast zawodnicy stawią się na starcie do wyścigu na trasie Korczyna-Czarnorzeki.Wyścig Górski Prządki ma status zawodów międzynarodowych, stąd też w piątek 20 maja Badanie Kontrolne, które odbywać się będzie przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie będzie obowiązkowe dla wszystkich zawodników.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Patronatem honorowym wyścig został objęty przez Władysława Ortyla (Marszałek Województwa Podkarpackiego), Piotra Przytockiego (Prezydent Miasta Krosna), Jana Zycha (Wójt Gminy Korczyna), Zbigniewa Barabasza (Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie), Leszka Buryłę (Komendant Miejski Policji w Krośnie), Zbigniewa Nowa (Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie), Pawła Krajmasa (Prezes Stowarzyszenia Polska Ekologia) oraz Ryszarda Rabskiego (Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka).

 

 

On April 18th, the list of entries for the 19th Przadki – VALVOLINE Hill Climb Race, which will be held on May 20-22, 2022, has been opened. Competitors can now declare their willingness to participate in the first race of the season in Krosno and Korczyna. Applications will be accepted until May 11, 24:00.

The entry form may be obtained directly from the organiser or from the organiser’s website. In order to be taken into consideration, the entry form, duly dated and signed by the Driver and the Competitor, must be sent to the organiser before the closing date.

ENTRY FORM

Honorary Committee: Władysław ORTYL – Marshal of the Podkarpackie Voivodeship Piotr PRZYTOCKI – Mayor of the City of Krosno Jan ZYCH – the Head of the Korczyna Commune Zbigniew BARABASZ – Rector of the Carpathian State College in Krosno Leszek BURYŁA – Municipal Police Commander in Krosno Zbigniew NOWAK – Municipal Commander of the State Fire Service in Krosno Paweł KRAJMAS – President of the Polish Ecology Association Ryszard RABSKI – President of the Board of Bóbrka Foundation.