Media

AccreditationsAkredytacje
Accreditations can be sent until 28.04.2023
Work schedule of the GSMP Press Office
Before the competition – information from the Press Office Manager
05.05.2023 Friday (Scrutineering Area) hours: 13:00 – 16:00
06.05.2023 Saturday (Market Square in Korczyna) hours: 7:30 – 10:00 and since the start of the 2nd race until 30 minutes after competition
07.05.2023 Sunday (Market Square in Korczyna) hours: 7:30 – 10:00 and since the start of the 2nd race until 30 minutes after the end of the Awards Ceremony
Wnioski można wysyłać do dnia 28.04.2023
Harmonogram pracy Biura Prasowego GSMP
Przed zawodami – informacje u Kierownika Biura Prasowego
05.05.2023 Piątek (Strefa Badania Kontrolnego) godz.: 13:00 – 16:00
06.05.2023 Sobota (Rynek w Korczynie) godz.: 7:30 – 10:00 i od rozpoczęcia 2 podjazdu wyścigowego do 30 min po jego zakończeniu
07.05.2023 Niedziela (Rynek w Korczynie)godz.: 7:30 – 10:00 i od rozpoczęcia 2 podjazdu wyścigowego do 30 min po zakończeniu Ceremonii Wręczenia Nagród

REGULAMIN AKREDYTACJI / ACCREDITATION REGULATIONS

WNIOSEK AKREDYTACYJNY / ACCREDITATION FORM